Přeskoč na obsah

www.ods-melnik.cz | Archiv 25.11.2017 10:14, Svátek má: Kateřina
Dětské sportovní odpoledne Tisk
Pátek, 02 Září 2016 17:18
Dětské sportovní odpoledne
 
MĚLNÍK: JAK VZNIKL ARCHITEKT MĚSTA? Tisk
Pátek, 12 Únor 2016 09:04
Tak jako obvykle, bez systému, chaoticky, na rychlo a bez výběrového řízení. Ještě při tvorbě a schvalování rozpočtu pro rok 2016 v prosinci loňského roku zřejmě vedení o pozici městského architekta neuvažovalo, jelikož výdaje na tuto činnost nejsou uvedeny ve schváleném rozpočtu města.

Pak zřejmě některého z radních napadlo, že by se měl zaměstnat p. arch. Martin Řehák (*1988), který je úspěšným absolventem ČVUT Praha, zatím však bez potřebné autorizace i praxe. Tak se vymyslela pozice městského architekta, sešla se Rada města Mělníka a bez jakéhokoliv výběrového řízení, dokonce bez zajištění finančního krytí, schválila smlouvu s p. arch. Řehákem. To ale musel být spěch... Co by měl přesně dělat, nevíme (v měsíčníku Radnice to vypadá, že vše), jak budou jeho případná stanoviska ovlivňovat stávající rozhodovací procesy, taktéž nevíme. Byť není smlouva s panem architektem uveřejněna, víme, že se jedná o 150 tis. Kč pro rok 2016 (rozpočtové opatření).

Když už by měla tato funkce existovat, jsme názoru, že by se mělo vypsat výběrové řízení na tuto pozici, měly by být dány kvalifikační předpoklady (minimálně autorizace a praxe) a jasně vymezen předmět činnosti.

Fakticky se domníváme, že tato pozice není potřeba a jedná se tak o vyhozené peníze. Uvažované velké projekty města jsou řešeny externími soutěžemi, architektonickými soutěžemi nebo veřejnými zakázkami, jsou projednávány v odborných komisích (kde pracují místní architekti zdarma) a dotčenými orgány veřejné správy.

Současné vedení masivně zatěžuje rozpočet města vytvářením zbytečných pracovních pozic a neschopností efektivně personálně řídit městský úřad. Tento přístup tak způsobil, že v roce 2015 vzniklo 7 nových pracovních míst a další smlouvy s externisty. Jedná se cca 3 mil. Kč ročně vyhozených do koše.

Tomáš Martinec

 
PF 2016 Tisk
Pondělí, 21 Prosinec 2015 08:25
PF 2016
 
Dětské sportovní odpoledne Tisk
Čtvrtek, 20 Srpen 2015 14:50
Dětské sportovní odpoledne
 
Politici EU a ČR totálně nezvládají tzv. uprchlickou krizi Tisk
Středa, 19 Srpen 2015 06:31
Jsem názoru, že uprchlíkům z válečných konfliktů se má pomoci. Přestavím-li si, že rodiny prchají ze Sýrie, Iráku a dalších zemí, protože jim jde o holý život (např. v důsledku nájezdů tzv. Islámského státu), že se svými dětmi riskují cestu na nebezpečných člunech, v nedýchatelných nákladových prostorách kamionů či jinak, pak tvrdím, že těmto lidem se má pomoci. Pomoc v těchto případech by měla být v nabídnutí podmínek pro bezpečné a důstojné přežití do doby ukončení konfliktu v jejich zemi a poté buď pomoc v návratu či pomoc v integraci do naší společnosti.

A co nabízí Evropská unie? Zatímco řeší zdlouhavou debatu o kvótách, pohybují se tito lidé nelegálně po EU, nebo jsou zavřeni v zařízeních podobných vězení. Nemají tušení, co s nimi bude, nemají informace a v ČR jim zabaví i mobilní telefon, který je jejich jediným spojením s domovem a jejich blízkými. Ovšem že musí být zklamáni, frustrování a Ti, kteří nemají ani základní prostředky k přežití (voda, jídlo, stín) se samozřejmě budou radikalizovat. Představím-li si, že přežiju cestu se svými dětmi do Řecka, kde nedostanu tyto prostředky, budu také bojovat za přežití svých dětí všemi prostředky...

Odlišuji ekonomické migranty, kteří přicházejí do EU v naději na lepší živobytí. Jsem názoru, že EU není schopná přijmout miliardy lidí z chudších světů a tyto osoby by měla důstojným způsobem co nejrychleji vracet do zemí svého původu.

Jak výše uvedené udělat? Musí začít fungovat migrační úřady a důsledně vše řešit dle výše uvedeného. Migrační úředníci (+ tlumočníci) jsou schopni identifikovat rozdíl mezi uprchlíky z válečných konfliktů a ekonomickými uprchlíky. Musí to dělat rychleji, neváhat a věci řešit. Politici k tomu musí vytvořit právní prostředí a technické podmínky.

Vím, že mnoho z Vás s mým názorem nebude souhlasit. Musím ho však říci, když vidím jak politici EU, a v našem prostředí především vrcholní politici ČR, pouze šíří strach a nenávist k příchozím osobám. Skutečně si myslíte, že islámští teroristé přijíždějí do Evropy na vratkých člunech? Ty osoby, kterým byl zaplacen výcvik, a jsou hrozbou pro náš svět, mají jistě bezpečnější způsoby přesunu.

Byť je to nepopulární téma, doufám, že se ho již ujme nějaký významný evropský politik a pokusí se ho vyřešit. Nikdo jiný to totiž v prostředí EU nemůže udělat.

Tomáš Martinec

 
Informace o aktuálních dopravních omezeních v Mělníku Tisk
Středa, 19 Srpen 2015 06:29
V současné době probíhá výstavba obchvatu/průtahu města v úseku mezi ulicí Pražská a Mladoboleslavská, která bude dle plánu ukončena v roce 2016. Z tohoto důvodu je zjednosměrněná ulice Pražská ve směru na Prahu a Mladoboleslavská ve směru od Mladé Boleslavi. Současně je pro veškerý provoz uzavřena ulice Cukrovarská.

Toto dopravní opatření potrvá minimálně do 31. 12. 2015.

Dalším dopravním omezením bude plánovaná rekonstrukce ulice Legionářů v úseku od křižovatky s ulicí U Tanku po křižovatku s ulicí Plavební. Provoz bude sveden do jednoho jízdního pruhu a bude řízen semaforovou signalizační soupravou.

Toto opatření bude probíhat od konce měsíce srpna do konce měsíce září 2015.

Z dalších již připravovaných akcí bude v měsíci září a říjen 2015 rekonstrukce povrchu komunikace silnice I/16 v úseku od křižovatky se silnicí na obec Býkev po křižovatku se silnicí na obec Spomyšl. I tady bude provoz řízen semaforovou signalizační soupravou.

ŘSD připravuje další investiční akce, u kterých bude teprve rozhodnuto, zda-li budou realizovány v tomto roce. Jedná se o plánovanou výstavbu okružní křižovatky u křížení ulic Kokořínská a Mladoboleslavská (u čerpací stanice SHELL) a rekonstrukci mostku na silnici I/16 přes místní komunikaci ulici Okružní v Mělníku.

Připomínáme již tradiční víkendovou úplnou uzavírku centra města Mělníka z důvodu konání Mělnického Vinobraní 2015.

Libor Petřina

 
Setkání s prof. Fialou v Mělníku Tisk
Úterý, 24 Únor 2015 05:25
Dne 17. 2. 2015 navštívil Mělník předseda ODS, prof. Petr Fiala. Zajímavé úvodní slovo přednesl před 50 hosty a z reakcí lze konstatovat, že si svou přirozeností a vtipem získal publikum. V diskuzi jsme se shodli, že se ODS přestává zabývat sama sebou, zabýváme se politikou, tedy tím, co nabízet lidem. Nasloucháme a v opoziční roli se snažíme upozorňovat na chyby, které činí současná vláda. Opoziční práci neděláme jen upozorňováním, ale především nabízením lepších řešení. V současné době je velmi obtížné o těchto aktivitách informovat veřejnost, když cca 1/3 médií vlastní šéf ANO a ostatní (vyjma veřejnoprávních) další silné ekonomické skupiny. Snažíme se upozornit na skutečnost, jak je „projídán“ aktuální ekonomický růst v ČR, kdy namísto poklesu státního dluhu nebo růstu investic jako zdroje budoucího bohatství, se zvyšuje spotřeba i celkové mandatorní výdaje. Vždyť například pro rok 2015 jsou ve státním rozpočtu na investice vyčleněny 75 mld. Kč – uvážíme-li, že v krizovém roce 2013 to bylo 100 mld. Kč, je aktuální číslo žalostně nízké. Před „zakonzervováním“ státní správy účinností služebního zákona, se centrální orgány „přecpali“ představiteli vládních stran, kteří budou v budoucnosti jen obtížně odvolatelní. Považte, na ministerstvech zahraničí a obrany je již po 9 náměstcích! Na co? Z roku na rok stouply výdaje na provoz ministerstev o 10 mld. Kč – taktéž projedeno… Shrneme-li, současná vláda neinvestuje do budoucnosti, kupuje si davy voličů zvyšováním platů, důchodů a dávek, tragicky zvyšuje náklady na provoz státu a jen těžko hledáme cokoliv pozitivního. Kde jsou centrální nákupy? Kde jsou evropské fondy, které měly fungovat již 1,5 roku? Kde je řešení důchodového systému? Kde je reforma zdravotnictví? Ze slibů zkrátka nic „prostě zařízeného“ není. Pravdou je, že netrpí skandály tak, jako tomu bylo u minulých vlád, což pravděpodobně voliče konejšivě uspává, a proto je společnost vlastně spokojená.

Setkání bylo velice zajímavé a ceníme se toho, že za námi pan předseda přijel. V březnu budeme diskutovat zahraničně bezpečnostní politiku s Alexandrem Vondrou a dalšími hosty a s ohledem na situaci na Ukrajině a na území tzv. Islámského státu je jisté, že cítíme obavy a že je nutné, aby ČR měla k těmto situacím pevné a jasné stanovisko, které jsme zatím nezaznamenali.

Tomáš Martinec

Klikněte pro zvětšení
Klikněte pro zvětšení
Klikněte pro zvětšení
 
Pietní vzpomínka na Jana Palacha Tisk
Čtvrtek, 29 Leden 2015 06:55
V pátek dne 16. 1. 2015 se v našem městě uskutečnila pietní vzpomínka k připomenutí si hrdinné smrti sebeupálením se Jana Palacha. Současně s ním byl připomenut i rumunský občan Liviu Cornel Babes, který také dne 2. 3. 1989 spáchal sebevraždu upálením na protest proti krutovládě rumunského komunistického režimu. Jeho činu byla věnována tento den samostatná beseda na Gymnáziu Jana Palacha v našem městě za přítomnosti rumunské velvyslankyně a historiků obou zemí.

Je zásluhou mělnických občanských demokratů, že byl v našem městě odhalen pomník Janu Palachovi, přičemž hlavním iniciátorem této myšlenky byl náš člen Jaromír Kovařík. Členové ODS se opakovaně hlásí k odkazu Jana Palacha a hrdě sdílejí jeho hodnoty.

Každoročně si připomínáme člověka, který obětoval vlastní život, aby vyburcoval ostatní své spoluobčany, kteří již ztráceli odvahu k boji s ruskou okupací za svobodu našeho národa. Jako každý mladý člověk musel překonat strach ze smrti, aby všem ukázal, že za svobodu, která se naplnila až po dlouhých 20 letech, se musí bojovat.

Budoucnost, za kterou Jan Palach bojoval, je naší současností a občanští demokraté si v skutečně silném zastoupení připomínají jeho odkaz. Se samostatnými projevy vystoupil místopředseda ODS Martin Kupka, senátorka za zdejší volební obvod Veronika Vrecionová a květiny za občanské demokraty z Mělníka za přítomnosti řady členů položili Ema Riegerová a Miroslav Neumann.

Není to naše ojedinělá akce. V lednu jsme se taktéž účastnili vzpomínky na 65. výročí popravy zdejšího občana Jana Josefa Hořejšího, další oběti komunistického režimu.

V letošním roce je před námi další řada významných výročí nedávné historie. I na těchto akcích bude ODS přítomna a naším velkým přáním je, abychom se tam jako občané našeho města scházeli v co největším počtu a historická výročí si připomínali společně.

Klikněte pro zvětšení
Klikněte pro zvětšení
Klikněte pro zvětšení
Klikněte pro zvětšení
 
PF 2015 Tisk
Pondělí, 22 Prosinec 2014 13:07
PF 2015
 
Dobrou volbu přeje ODS Mělník Tisk
Pátek, 10 Říjen 2014 08:08

Vážení občané města Mělníka,

v pátek 10. 10. a v sobotu 11. 10. 2014 máte možnost rozhodnout o budoucnosti našeho města. Přijďte prosím volit a zvolte na příští čtyři roky své zástupce v Zastupitelstvu města Mělníka, o kterých víte, že jsou slušní, pracovití a schopní lidé, kteří mají skutečný zájem pro město pracovat. Přejeme si stejně jako Vy, aby se nám v našem městě žilo dobře, a přejeme Vám všem, aby se nám to dařilo.

Dobrou volbu přeje ODS Mělník.

Kandidáti

 

 
<< Začátek < Předchozí 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Další > Konec >>

Strana 1 z 10
Ing. Tomáš Martinec, Ph.D. Ing. Tomáš Martinec, Ph.D.
- předseda místního sdružení
ODS Mělník
- předseda oblastního
sdružení ODS Mělník

 

Odkazy
ODS.cz
Vize 2020
EU.ODS.cz
Město Mělník