Přeskoč na obsah

www.ods-melnik.cz | Komunální volby 2014 Volební program 20.09.2021 22:03, Svátek má: Oleg
Volební program 2014
Volební program pro komunální volby 2014 Tisk

Mělník – město pro život


Sociální péče

 • Budeme pokračovat v podpoře sociálních služeb pro seniory a lidi se zdravotním postižením s větším důrazem na poskytování těchto služeb přímo v bydlišti občana.

 • Budeme podporovat rozšíření dostupnosti sociálních služeb pro seniory také vstupem soukromých poskytovatelů sociálních služeb, zejména pečovatelské služby, osobní asistence a denních stacionářů.

 • Podpoříme sociální práci na městském úřadě tak, aby v případě potřeby obdržel občan Mělníka potřebnou pomoc včas a až do domu.

 • Budeme podporovat kulturní programy zaměřené na seniory a na rodiny s dětmi.

Péče o nejmenší obyvatele

 • Podpoříme vznik soukromých dětských skupin pro rozšíření nabídky péče o nejmenší obyvatele města Mělníka.

 • Zbudujeme jednu novou MŠ a zavedeme alternativní rozšířenou otevírací dobou do 18:00 hod., abychom umožnili péči dětem rodičů, kteří dojíždějí za prací mimo Mělník.

 • Budeme usilovat o navrácení dětské lékařské pohotovosti do města.

Doprava

 • Budeme podporovat pokračování budování obchvatu v alternativě vyvedení trasy z města a napojení na rychlostní komunikaci Mělník – Mladá Boleslav.

 • Efektivními a bezpečnými dopravními opatřeními zvýšíme plynulost dopravy ve městě.

 • Nabízíme řešení parkování v lokalitách Střed, Polabí, Sportovní a Pivovar formou zjednosměrnění komunikací, změnou způsobu parkování vozidel (z podélného parkování na kolmé nebo šikmé), využitím ostatních ploch pro rozšíření parkovacích míst s využitím zatravňovacích dlaždic, apod.

 • Chceme bezpečné přechody u všech mateřských a základních škol.

 • Provedeme rekonstrukci chodníku u silnice č. I/9 ulice Pražská mezi ulicemi Bořivoje a K Učilišti.

 • Budeme rozvíjet stezky pro chodce a cyklisty.

 • Budeme pokračovat v postupné rekonstrukci vozovek zejména lokalit Brabčov, Chloumek, Mlazice, Vehlovice a Staré Rousovice (např. ulice Dobrovského a Nad Drahou, Vehlovská, Javorová a Akátová, Okružní, Italská – mezi ul. Polská a Mladoboleslavská, a také na příjezdech k centru města ulice Legionářů a Pražská).

Centrum města

 • Po realizaci urbanistické architektonické soutěže zajistíme přípravu a realizaci projektu Revitalizace náměstí Karla IV.

 • V rámci tohoto projektu počítáme s odstraněním nedostavěného sálu na náměstí Karla IV a do doby ukončení diskuzí nad využitím této plochy zde zřídíme klidovou zónu a parkovací stání.

 • Budeme dále podporovat majitele nemovitostí v městské památkové zóně v rekonstrukcích jejich objektů prostřednictvím činnosti Fondu regenerace města.

Zeleň

 • Vrátíme do města květinovou výzdobu.

 • Při úpravě zeleně požádáme o spolupráci Českou zahradnickou akademii.

 • Zajistíme pravidelnou údržbu cest městských parků.

 • Budeme důsledně dbát na pravidelnou údržbu městské zeleně.

Mělník – město sportu


 • Zajistíme provedení generální rekonstrukce a modernizace krytého bazénu.

 • Zajistíme modernizaci celého areálu letního koupaliště. Zajistíme vyhřívaný dětský bazén a zrekonstruujeme šatny.

 • Vybudujeme veřejně přístupný multifunkční sportovní areál na Podolí (za halou BIOS), který bude zahrnovat atletický ovál 400 m, asfaltovou in - line dráhu, dětské hřiště a další pohybové aktivity.

 • Zajistíme udržení provozu zimního stadionu na Mělníku i v dalším volebním období, a to s důrazem na využití ke sportování široké veřejnosti.

 • Budeme pokračovat ve výstavbě a rekonstrukci dětských a malých sportovních hřišť.

Mělník – město kultury


 • S využitím podpory z Evropských fondů vytvoříme v prvním patře bývalého domu služeb na náměstí Karla IV novou multimediální knihovnu univerzitního typu.

 • Vytvoříme komunitní centrum podporující spolkovou činnost na území města Mělníka, zejména zaměřené na rodiny, zdravotně postižené, seniory, zahrádkáře, mykology a podobná zájmová sdružení.

 • V rámci oživení města budeme poskytovat náměstí Míru, ale i jiné veřejné plochy pro místní spolky a školy ke konání kulturních a společenských akcí nevýdělečného charakteru za nulové nájemné.

 • Budeme pokračovat v rekonstrukci kulturních památek v majetku města.

 • V rámci podpory spolkového života budeme mělnickým spolkům poskytovat za účelem pořádání kulturních akci prostory radnice za nulové nájemné.

 • Zpřístupníme další část podzemí široké veřejnosti, zejména dokončíme zpřístupnění části pod radnicí. Chceme zajistit prohlášení historického podzemí města za památkově chráněný objekt.

 • Vybudujeme premiérové kino v MKD úpravou divadelního sálu při zachování stávajícího využití.

 • Chceme zajistit kulturní programy komponované se zaměřením na seniory a rodiny s dětmi.

Mělník – město s fungující radnicí


 • Budeme usilovat o efektivní a transparentní radnici. Budeme pokračovat v plné informovanosti občanů o dění na radnici, zveřejňování výsledků hlasování jednotlivých zastupitelů na webových stránkách města, včetně realizace přímých přenosů z jednání ZM.

 • Budeme zásadně proti zvyšování daně z nemovitosti na Mělníku.

 • Rádi bychom při správě města dosáhli větší spolupráce s místními firmami.

 • Budeme usilovat o moderní a vstřícný městský úřad. Pro objednávání občanů na úřad chceme zavést využívání mobilních a internetových aplikací. Tyto aplikace také zajistí informování a zpětnou vazbu pro občany. Chceme zavést možnost objednat se na jakýkoliv termín v rámci pracovního týdne.

 • Budeme nekompromisně bojovat proti vandalismu a narušování veřejného pořádku a prosadíme využití maximálních trestů v přestupkovém řízení v těchto případech.

 • I nadále budeme usilovat o finance z dotačních titulů EU a dalších zdrojů na financování rozvoje města.

 


Ing. Tomáš Martinec, Ph.D. Ing. Tomáš Martinec, Ph.D.
- předseda místního sdružení
ODS Mělník
- předseda oblastního
sdružení ODS Mělník

 

Odkazy
ODS.cz
Vize 2020
EU.ODS.cz
Město Mělník